|
 

Årdalsungdommar på bytur

På dette biletet ser ein elleve unge årdalsbuar, fotograferte hjå fotograf Kørner i Stavanger rett etter 1900.

Somme av ungdommane skulle reisa til Amerika, andre var berre med på bytur.

Framme frå venstre: Tore Nes, Ivar Bergeland, to ukjende, Rasmus Riveland og Johan Ullestad.

Bak frå venstre: Ola Ullestad, Osmund Bergeland, Ola K. Riveland, Johannes G. Valheim og ein ukjend.

 
besøkande sidan 01.01.2011