|
 

Førre

Biletet syner tunet på garden Førre, med utsyn mot Jøsenfjorden, fotografert ein gong etter den andre verdskrigen.

Garden ligg heilt inst i den 24 kilometer lange og svært djupe Jøfjorden, med fjell på beggje sidene som stig rett opp til høgder på over 700 meter over havet.

I Førre var det langt til folk i alle retningar, og ein ideell gøymestad for motstandsfolk som måtte gå i dekning for nazistane under den andre verdskrigen.

Les også: 50-årsminne frå Førre 1944-1945, som er publisert på nettstaden til Strand Historie- og Ættesogelag.

 
besøkande sidan 01.01.2011