|
 

Meland i Vormedalen

Familiebilete frå bruksnummer to under garden Meland i Vormedalen, fotografert kring 1900.

Frå venstre står Johne, foreldra Ove og Kari, dei tre døtrene Marta, Marta og Brita, og Hans står saman med hesten til høgre.

Taket på gardshuset var kledd med teglstein, medan uthusa hadde torvtak. Bruket var lenge det største bruket på Mæland.

 
besøkande sidan 01.01.2011