|
 

Skuleklasse på Fjellet skule

Bilete av ein skuleklasse på Fjellet skule i Hjelmeland, ein gong på midten av 1920-talet.

På biletet ser ein bak frå venstre: Karen Breiland, Målfrid Ulvestad, Anna Jørmeland, Inga Breiland, Ragnhild Skogen, Hans Vigane, Bjarne Bjelland, Jon Viken og Oluf Hegland.

Framme frå venstre: Karen Viken, Sofia Bjelland, Margit Hetland, Kjellaug Ulvestad, lærar Rasmus Ulvestad, Gunnlaug Viken, Gurina Viken, Laura Bjelland, Magda Skogen og Per Ulvestad.

 
besøkande sidan 01.01.2011