|
 

Om Hjelmeland Sogelag

Styret i Hjelmeland Sogelag

Arnfinn Olsen
leiar
Olav E. Skjervik
styremedlem
Morten Hetland
styremedlem
Ole Dagfinn Østhus
varamedlem
Mikkel Lid
varamedlem
 
besøkande sidan 01.01.2011